QLM - Göç Toplumunda Queer Yaşam

QLM ile insanların hem etnik ve kültürel kimliklerinin hemde cinsel kimliklerinin bir arada bulundugu bir merkez oluşturduk.

Temmuz 2016 yılında, NVBF- Aşağı Saksonya Eyaleti ağ merkezi, LGBTI mültecilerin ihtiyaçları için çalışmalar başlattı. Ancak son yıllarda, sadece mülteciler için değil, aynı zamanda ikinci ve üçüncü kuşak göçmenler için de LSBTIQ konusu için özel bir temas noktasına ihtiyaç duyulduğu açıkça ortaya çıktı. NVBF, geçtiğimiz bir kaç yıl boyunca, Almanya’da doğup, büyüyen ve danışmanlık hizmeti bulamayan insanlar tarafından da, kendi ihtiyaç ve gereksinimlerine yanıt bulabilmek için ziyaret edilmektedir ve bu ziyaret edenlerin sayısı gün geçtikçe büyümektedir.Diğer yandan NVBF, LGBTIQ konusu ile sosyal ve politik göç çalışmalarının yapısında bu kişiler için gelecekte de bir temas noktası olabilmek için, konu ile ilgili çalışma alanlarını genişleterek, yeni adıyla QLM - Queer yaşam adı altında, LSBTIQ göçmenler için yeterlilik merkezi kurmuştur.

Temmuz 2016 yılında, NVBF- Aşağı Saksonya Eyaleti ağ merkezi, LGBTI mültecilerin ihtiyaçları için çalışmalar başlattı. Ancak son yıllarda, sadece mülteciler için değil, aynı zamanda ikinci ve üçüncü kuşak göçmenler için de LSBTIQ konusu için özel bir temas noktasına ihtiyaç duyulduğu açıkça ortaya çıktı. NVBF, geçtiğimiz bir kaç yıl boyunca, Almanya’da doğup, büyüyen ve danışmanlık hizmeti bulamayan insanlar tarafından da, kendi ihtiyaç ve gereksinimlerine yanıt bulabilmek için ziyaret edilmektedir ve bu ziyaret edenlerin sayısı gün geçtikçe büyümektedir.Diğer yandan NVBF, LGBTIQ konusu ile sosyal ve politik göç çalışmalarının yapısında bu kişiler için gelecekte de bir temas noktası olabilmek için, konu ile ilgili çalışma alanlarını genişleterek, yeni adıyla QLM – Queer yaşam adı altında, LSBTIQ göçmenler için yeterlilik merkezi kurmuştur.
Bu Ülkede yaşayan her dört çocuktan biri göçmen asıllı olmakla birlikte, sadece Aşağı Saksonya Eyaletinde ortalama yaşayan 8 milyon kişinin, 1,6 milyonu göçmen asıllıdır. Bu büyük grup içersinde 90.000 – 120.000 arasında kişinin LGBTIQ olduğunu varsayılabilir. Bu mevcut verilere bakıldığında, böyle bir danışma merkezinin ne kadar gecikmiş bir fikir olduğu anlaşılmaktadır. Bu insanların yaşam durumları da kökenleri gibi farklıdır. Bununla birlikte, göçmen olan birçok LGBTIQ’nun göç deneyimlerinden ziyade cinsel kimlikleri ile ilgili deneyimleri daha fazla tanımlandığı dikkat çekmektedir. Kamusal alanda göçmen olarak yaşamak halihazırda bazı önyargıları da birlikte getirmektedir. Öncelikle göçmenseniz ‘yabancı’ olarak adlandırılır ve tanımlanırsınız. Bununla birlikte, kendi yaşadıkları toplumda da, kişilerin cinsel tercihi, toplumda bir sapma durumu olarak algılanması, bu durumda olan kişilerin sadece toplum içersindeki yaşantılarının zorluklarından ziyade, işyerlerinde dahi kendi cinsel tercihlerini gizlemelerine ve konu etmekten sakınmasına neden olmaktadır.

QLM neden önemlidir?

Kendilerini toplumda gizleme ve bunun gibi nedenlerle, şu andaki mevcut kurumlar, göçmen asıllı LSBTIQ kitlesine ulaşmaları zordur. Egemen bir toplum içersinde Heteroseksüel olmadığınız zaman, sadece göçmen kimliğinizle değil, heteroseksüel olmayan kimliğiniz ile de baskın bir şekilde adlandırılıyorsunuz ve maalesef en büyük ayrımcılık bu gruplara karşı yapılmaktadır.
Ayrımcılık sadece toplum içersinde değil, yanı sıra kişilerin kendi aileleri içersinde de yaşanıyor. Bunlar çoğunlukla de kendi ülkelerinde eşcinselliğin, günümüzde hala yargılandıkları ülkelerden gelmektedirler. Ailede eşcinsel kimliğe sahip bireylerin olması durumunda, toplumun vereceği tepkiden endişelenen aile, dışlanma korkusu ile tedirgin olup, genelde daha içe dönük, toplumdan izole bir yaşam sürüyorlar. Cinsel tercihinden ötürü kendi çocuklarını yok sayıyor ya da dışlıyorlar. Daha önceki yapmış olduğumuz danışmanlık görüşmelerinde, kişilerin cinsiyet tercihlerinin toplum ve aile içersinde reddedilmesinden ötürü, bir çok ayrımcılık, depresyon ve intihar olaylarını da birlikte getirmiş olduğu bilinmektedir.

Almanya’da ki sosyal yaşamda, ırkçılık ve ayrımcılığa karşı tutum, göçmen LGBTIQ’ların sadece aile içinde değil, gündelik sosyal yaşantılarında da, sosyal ve psikolojik baskılara maruz kalmalarına neden olmaktadır. Halihazırda bulunan danışmanlık merkezleri, kültür ve kültürlerarası, deneyim ve bilgi yeterliliğine sahip olmamakla birlikte kişileri yardımcı olamamaktaydılar. Göçmen dernek ve
organizasyonları ise, sıklıkla LSBTIQ kişileri batı toplumunun bir fenomeni olarak lanse etmektedir. Bu önyargı ve tabular, ayrımcılıkla mücadele kapsamında çalışmaları maalesef yetersiz bırakmaktadır. Aşağı Saksonya Eyaletinde, bu yaşamları her iki taraftan da ele alacak ve birleştirecek, organizasyon ve kurumlar daha önceden bulunmamaktaydı.
Artık kişilerin, kökenleri, cinsel yönelimleri ve de cinsel kimlikleriyle kabul edildikleri QLM adlı yetki merkezimizin kurulmasından dolayı mutluyuz. Göçmen ve mültecilerin buluştukları merkezimizde, göç ve özel durumları konularında, uzman danışmanlık hizmeti sunulmaktadır. QLM yeterlilik Merkezi, bireylerin yanı sıra sosyal hizmet uzmanları, kamu kurum ve kuruluşları ve derneklere yönelik olup, kişiler ve bu kurumlar arasında bir köprü görevi üstlenmektedir.

Yeni uzmanlık merkezimizin, atölye ve seminer sunumları, bu özel kişi ve ailelerin, kültürel ve sosyal duyarlılıklarının farkında olarak, hassasiyetlerine karşı, özen ve itina ile yapılmaktadır. QLM diyalog, mantık ve akıl yürütmeye dayalıdır. Ana eğitim hedefi; LSBTIQ konusunu sunup, halk içersindeki önyarı ve tabuları ortadan kaldırmak ve göçmenler için bu konularda yeni yaklaşım kapıları aralamaktır. Dolayısı ile, özellikle göçmen örgütleri, dernekleri ve sosyal hizmet uzmanları konuyla ilgili QLM e başvurabilir, ilgili hedef kitlemiz için tedbirler alabilir, konseptler geliştirebilir ve uygulamak için birlikte çalışabiliriz.

Bizim Hakkımızda

İşbirliği ortakları QLM, VNB e.V. ile Andersraum e.V. arasında işbirliği içinde bir projedir ve Aşağı Saksonya eyaleti tarafından finanse edilmektedir. İşbirliği ortaklıklarının uzmanlıkları arasında; cinsel yönelimleri ve cinsel kimlik çeşitliliği olan kişileri, yaşam koşullarını, göç deneyimlerini, farklı kültürlerde olan insanlarla olan sosyal ilişki deneyimlerini ele almak ve konu olarak işlemektedir. Nitekim, kişilerin cinsel tercihlerine karşı ırkçı yaklaşımlar karşısında ayrıca bir farkındalık çalışmaları yapılmaktadır.
Hannover’de faaliyet gösteren Andersraum, heteronormatif olmayan kişiler için bir mekanıdır. Andersraum’daki çalışmanın temeli, bir yandan Andersraum’a bağlı, yirmiden fazla kendi kendine yardım gruplarının gönüllü çalışmalarını desteklemek ve diğer yandan Aşağı Saksonya’da transseksüel insanlar için birçok danışma hizmetinin sunulmasıdır.
VNB, il, federal ve AB düzeyindeki çeşitli işbirliği ortaklarıyla birlikte, mülteci ve göç alanlarında uzun yıllara dayanan deneyime sahiptir. Ulusal ağ projesi AMBA’da – Aşağı Saksonya’daki sığınmacıların kabul yönetimi ve danışmanlığı, (Avrupa Birliği ve Aşağı Saksonya eyaleti Sığınma, Entegrasyon ve Göç Fonu sponsorluğunda) ayrıca mülteci alımlarında konseptler geliştirmekte ve test etmektedir.
Diğer yandan mültecilerin kabul sürecine katılan diğer işbirliği organların nitelik ve eğitimleriyle ilgili ileri eğitim kursları hazırlayarak, bu iş ortaklarının konu ile ilgili eğitim ve yeterliliklerini sağlamaktadır. Bu bağlamda VNB ilk olarak 9 Ekim 2015’te Aşağı Saksonya’da cinsiyete özgü göç nedenleri üzerine ilk çalıştayı düzenledi. Buna ek olarak, VNB uzun yıllardır Aşağı Saksonya Mülteci Konseyi ile birlikte, göçmen ve mülteciler için, kıdemli ve gönüllü çalışanlara seminerler ve eğitim programları düzenlemektedir.